Nếu bạn có con nhỏ, hay bỏ ra 2 phút để xem có thể cứu được con của bạn !

Ngày 29/04/2018 - 21:30:20

Trẻ con nhiều khi nghịch ngơm không ý thức được sự nguy hiểm xung quanh mình. Nhiều trường hợp bé bị tủ đè lên khi chơi đùa thương tâm đã xảy ra. Hãy bỏ ra 5 phút để gia cố lại chiếc tủ biết đâu sẽ cứu được mạng sống con bạn!

Facebook Google +

 
 

Theo Helino

 
 

Bài viết liên quan

 
 
 
 
To Top